שנאי זרם APC

שנאי זרם APC

שנאי מיוצב זרם.

דפים קטלוגים:

8W

12W

16W

25W

35W

    הספק
    זרם מיוצב
    רמת אטימות