שנאי זרם מוגן מים LPC

שנאי זרם מוגן מים LPC

שנאים מוגנים מיוצבים זרם.

דפים קטלוגים:

20W

35W

60W

    הספק
    זרם מיוצב
    רמת אטימות